©2018 by Aktiebolaget Gutekalk.

 
Kalkmålad spritputs i solen på Högklint

Kiselit 3,5 på färdigblandad spritputs NHL 3,5